Мъдростта на азбуката ни(обновена)

11.05.2021

На 11 май църквата почита светите братя Кирил и Методий - създатели и разпространители на първата славянска азбука.Създателите на глаголицата са обявени за съпокровители на Европа заедно със Св. Бенедикт от папа Йоан Павел II.

 

Думичката азбука идва от две букви и не кои да е, а първите две в глаголицата - аз и буки. Българската азбука е всъщност разказ за грамотността, като поредността на писмото ни разкрива мъдростта на дедите ни:

 

Аз буки веди глаголи добро есть жичье... - Аз зная буквите и животът със знанието е добър... Това ни казва нашето а, б, в.

Нашият живот да е покой и Речи слово (с думи) твърди са повелите които ни учат да бъдем в мир със себе си и да бъдем директи в изказа си.


В превод от прабългарски азъ означава памет. Освен това на древния ни език алем означава първи, а ан означава бог или небе.

 

В новата азбука Кирил и Методий поставят на челно място буквата А като символ на начало и самосъзнание. Всяка следваща буква е взета от началото на конкретна дума и четени последователно те образуват смислен текст-послание. Кодът на азбуката ни дава да се разбере защо са нужни буквите, какъв е техния смисъл и накъде ще ни поведе родното слово.


Преведена на съвременен български език тази уникална азбука звучи така: "помни буквите, учи да говориш! добре е да живееш здраво на земята! защото както хора мислите, наша е той опора. изричай словото твърдо! нагоре всеки да лети! върви! избягвай червея! покорявай висотите! ти мъж, ти юноша, вие хора! човече! с ум и разум! във вярна посока и с ясно съзнание! напред! слава!“

 

Предците ни са оставили и много разум в името на страната ни, наричайки я Домът на различните племена.

Rivva.info