Валентин Георгиев, програмен директор на издателство „Хермес“: Преводачеството не е работа, то е творчество

01.10.2015

  • Г-н Георгиев, за вас издателите, каква е ролята на преводача?

  • Огромна. Те са мостът между културите. Без преводачите не може да се осъществи тази връзка, този преход. Преводачеството не е работа, то е творчество.  Много хубаво се пошегуваха самите преводачи, че преводачи са тези, които поправят грешките след разрушаването на Вавилонската кула.

  • Трудна ли е работата на преводача в България, получава ли необходимото уважение?

  • За мен преводачите уважение и внимание получават, но може би не получават адекватно заплащане, просто защото такава е ситуацията в страната, възможностите, такива са цените на книгите, тиражите. Това ощетява и авторите на български книги, донякъде и издателите. Но мисля, че необходимото уважение и признание се дава на преводачите.

  • Като част от издателите в България, какви трудности срещате?

  • Трудности има, не бих казал от гледна точка на преводачи, тъй като работим с близо 200 и винаги търсим начин да включим и нови. По-скоро отново са административни. Например, след смъртта на един преводач, липсва база данни – няма такава нито в Министерството на културата, нито ЕСГРАОН може да ни помогне, трудно се откриват наследници и това спира възможността за издаването на дадена книга, което за мен е недопустимо.

  • Обръща ли се достатъчно внимание на културата у нас?

  • Не мисля, че културата в България е на последно място, но тя винаги има нужда от помощ и отношение,  национална програма. Това е така дори и в богати държави. Хубавото е, че в България културата успява да се крепи от хора на духа и им пожелавам да останат такива.

  • Българинът чете ли?

  • Чете! Не вярвайте на тези, които твърдят обратното. Никога в България не са се издавали толкова много книги като брой заглавия колкото в момента. Тиражите може да са малки, но се издават много книги. Чете се, младото поколение също започва да чете все повече. Така че съм оптимист.

Rivva.infoКоментари