Ръст на ядрената енергия планира България

03.12.2023

Над 20 държави от четири континента, сред които и България, приеха обща декларация за тройно увеличаване дела на ядрената енергия по време на 28-мата конференция на ООН за изменение в климата.

Споразумение за разширяване на мощностите в АЕЦ „Козлодуй" и изграждането на 7-ми блок в АЕЦ „Козлодуй" подписаха от "Уестингхаус" през 2014 г. Проект ще продължи повече от 60 години.

 

България планира изграждането на нови блокове в Козлодуй, удвоявайки ядрения си капацитет до 2035 г. България диверсифицира доставките на свежо ядрено гориво, подписвайки договори с „Уестингхаус Електрик Швеция“ и „Фраматом“.

 

Сред страните, присъединили се към декларацията, са САЩ, Франция, Швеция, Обединените арабски емирства, Румъния, Финландия, Великобритания, Унгария, Канада, Нидерландия.

 

Богатите държави, чиито компани са основни замърсители планират финансов фонд, с който да подпогат слабо развитите икономики при климатични бедствия. Споразумение е продължение на подписаното преди десетилетие от 195 държави в Париж за подпомагане изостаналите страни за да бъдат стимулирани да преминат към възобновяеми източници на енергия и да намалят използването на изкопаеми горива.

Ангажиментът на страните бе да намалят вредните си емисии през следващите десетилетия така, че глобалното затопляне да бъде ограничено до 1,5 градуса по целзий. Средната глобална температура през 2020 година бе 14,9 градуса по Целзий, което е само с 0.4 градуса по-висока спрямо две деситетия по-рано.

Rivva.infoКоментари