7.6% e безработицата към октомври в ЕС

23.12.2020

Спад в броя на безработните към края на октомври отчита Евростат в Европейския съюз. 16 236 милиона хора в работоспообна възраст са без препитание към 31.10.2020 година, което е спад с над 91 хиляди спрямо предходния месец. Незаетите мъже в ЕС са 8%, докато при нежния пол процента е 8,9%.

 

Висок е делът на младежката безработица. Неангажираните с образование или работа са над 3 115 милиона пълнолетни под 25 години. Безработните младежи са се увеличили с 46 000 за октомври, като делът им е 17,5% от незаетите в съюза.

 

Най-висока е безработицата в Испания, където е достигнала 16,2% или над 3 700 000 иберийци, като безработицата при младежите до 25 години е 40%. Над 10% са незаетите с трудова дейност и в Кипър и Литва.

Най-ниско е съотношението на хората без работа в Чехия и Полща, съответно 2,9% и 3,5%. Безработните в Чехия са 153 хиляди. В Малба където нивото на безработица е 3,9% незаетите са само 11 хиляди.

 

Нивото на безработните в България е 5,7% или 182 хиляди от населението ни. Незаетите дами са 5,2%, спрямо 6,1% при силния пол. Неработещите пълнолетни младежи са над 17%.

 

Продължава и тревожната тенденция констатирана от UNICEF през 2015 година. Младежите във възраст 15-25 години, които нито учат, нито работят в България са 20%, при 12,3% за ЕС.

 

В България хората живеещи в риск от бедност са над 32,5%, като две трети от тях от тях са работещи, които не смогват да покрият основнит си нужди с припечелваните пари. Нивото за ЕС е наполовина 16,5%

Rivva.infoКоментари