Нови правила в международната търговия с новото десетилетие

01.01.2020

Incoterms 2020 е деветата поредна ревизия на международните търговски норми, продиктувана от динамичните промени налагани от големите икономики. Международните правила помагат на вносителите и износителите по целия свят да разберат своите отговорности и права и да избегнат скъпо струващите недоразумения. Те формират езика на жедународните сделки и спомагат за изграждане на доверие между страните в търговските сделки.

 

Единните търговски отношения Incoterms са регламентирани през 1936 година и са променяни през 1957, 1967, 1976, 1980, 1990,200 и 2010 година.

 

От 2020 се въвеждат и условия на продажби Cost and Insuarance(CNI) при който международна застраховката се сключва от продавача, но тя няма да покрива товара. Рискът за транспорта се предава от продавача на купувача на пристанището на товарене на стоката.

 

Новият Инкотермс 2020 разграничава и уточнява правата и задълженията при доставка с осигурен от продавача транспорт. Регламентирани са новите условия при доставка до крайния клиент Delivery at Place(DAP) Разграничават са доставки с платени такси и мита до склада на купувача Delivery at Place Unloaded(DPU) и доставени със задължението за плащане и на входните мита и налози от името на купувача с осигуреното разтоварване Delivery Duty Paid(DDP).

 

Условията на доставка Delivered at Terminal(DAT) се вслючват в условията на продажби DPU, предвид факта че доставката може да е до всяко едно место посочено от купувача, не задължително до транспортния терминал.

 

Разграничени са задълженията относно застраховката на товара при условията на доставка до крайния клиент CIF които може да са с ограничени рискове и CIP при които се изисква по-високо покритие/Institute Cago Class(A)/.

 

Разписани са и изискванията наложени от търговските банки във връза с издаване на акредитив/LC/. Съставяне на коректна товарителница/Bill of Lading/ - доказателство, че стоките се качват на борда, като може да бъде "получена за натоварвене"/received for shipment/ вместо издаване след натоварване на борда /"on board"/. Това позволява  да бъде изискана дори когато превозвачът е поел отговорността за стоките/FCA/.

 

Търговските отношения в световен мащаб се диктуват от големите икономики налагайки ограничения в свободното движение на стоки с налози и мита при внос на чуждестранни стоки.

Rivva.info