Български език и литература ще се изучават и в Университета в Истанбул

01.12.2019

Истанбулският университет стартира обучение по български език като втори чужд език. Турските студенти имат възможност за обмен на опит в Софийския и Пловдивския университети в продължение на един или два семестъра по програма „Еразъм“.

Като съсед на България, разположеният в европейската част на Турция университет, гарантира добро качество на преподаване, като ще бъдат канени и лектори от България. Истанбулският университет планира да бъде разкрита и българска секция с литературни произведения.

 

Това е вторият турски университет, в който ще се изучава български език и литература, след университета в Анкара. Катедрата по българистика в столицата на Турция се ръководи от професор д-р Хюсеин Мевсим, който е превел на турски разказите на Чудомир, както и сборник “Съвременна българска драматургия” (Çağdaş Bulgar Oyunları), в който са включени “Празни стаи” на Станислав Стратиев, “Лазарица” на Радичков, съвременни пиеси на Стефан Цанев, Христо Бойчев и Елин Рахнев.

 

Хюсеин Мевсим съдейства и за поставянето на истанбулска сцена на постановката "Всички луди ме обичат" на Стефан Цанев.

Rivva.info