Турция планира да има 5 гигавата фотоволтаици през 2020 г

20.06.2016

Южната ни съседка започва масово изграждане на фотоволтаични паркове. Управляваната от Ердоган държава е планирала изграждането на ВЕИ паркове с мощност 5 гигавата до 2020 година, което позволява изграждането на 1.5 гигавата мощности годишно.

 

Турция планира да разполага с над 5% от произвежданата в Европа електроенергия от фотоволтаични паркове, която на стария контитнент е 100 гигавата. Парковете ще бъдат изграждани основно в азиатската част на страната, в близост до пограничните райони със Сирия. Анадолската част на Турция е слаборазвита в икономически аспект и парковете ще спомогнат за интегриране на пустинните райони.

 

Изграждането на фотоволтайчни паркове ще спомогне за задоволяване енергийните нужди на Турция, която е основен вносител на ел. енергия, включително и от България. Турция преразглежда проекта за изграждане на първата си атомна централа от руска компания, която е планирано да бъде с мощност 4.8 гигавата.

 

Замразяване на турския проект за атомна електроцентрала е в полза на България, предвид планираното й разположение на Черно море, в близост до Резово. Същото е продиктувано от охладняване отношенията между Русия и Турция след инцидента със сваления руски самолет и стопирането на търговските отношения между двете държави. Правителството на Турция планира и изграждане на втора АЕЦ от японска компания.

 

Много български фирми изграждащи фотоволтаични паркове разчитат да бъдат ангажирани като строители на мощности в кандидатстващата за еврочленство дъжава.

 

Старият континент може да се похвали като най-големия глобален потребител на възобновяема енергия с инсталираните мощности.Към момента най-активно се изграждат фотоволтайчни паркове във Великобритания, като последните две години мощностите им бележат ръст с 50%. През 2016 година в Англия ще се пуснат в действие паркове с мощност до 2.5 гигавата. На острова се прекрати и субсидираното изкупуване на зелена енергия на паркове с мощност под 5 мегавата.

 

В България в периода 2010-2012 година се прилагаше двойно дотиране при изграждането на фотоволтаични паркове. Разходите по изграждането се поемаха по оперативни програми от периода 2007-2013, основно мярка 312 Разнообразяване на селскостопанската дейност, а произвежданата енергия се изкупуваше от държавата на преференциални цени определени в десетгодишни договори. Впоследствие бяха наложени рестрикции върху ресора, включително намаляване на цените и ограничения на изкупуваната енергия и въвеждне на допълнителни налози.

Rivva.infoКоментари