Печалба от 1 416 милиона за банките

24.05.2022

Печалбата в размер на 1 416 милиона лева за 2021 година ргистрират търговските банки. Ръста спрямо 2020 година е с над 50% и се доближава до резултатите на финансовите институции от преди пандемията. През 2018 чистата печалба в сектора е била 1 678 милиона лева. Увеличават се значително приходите от такси, които са над 1 484 милиона - над една трета от всички приходи в банковата сфера. Приходите от лихви са над 3 милиарда.

БНБ премахна ограничението на търговските банки наложено за 2019 и 2020 година да разпределя дивиденти, с което освобождава отново чуждестранните банки да изнасят печалбата си извън граница.

Считано от 1 април 2022 г. се преустановява и действието на мярката за ограничаване на чуждестранните експозиции, въведена като част от антикризисния пакет мерки.

 

Загуба за 2021 година отчитат държавната Българска банка за развитие - 69 мил. лева, която има провизии и обезценка на отпустатите си кредити в размер над 100 милиона мева. Негативните тенденции в портфейла на държавната банка датират от одиторския доклад  през 2017 година на "Ърнст и Янг Одит" в който акцентираха, че са отчетени 27% от брутната стойност на кредити и аванси на клиенти като загуба.

Новорегистрираното представителство на естонската Бигбанк АС-клон България е на минус 1,3 милиона лева лед първата си година в България. Загуба отчита и БНП Париба-клон България - 1,4 милиона лева, но БНП ПАРИБА ПЪРСЪНЪЛ ФАЙНЕНС С.А. е с печалба от 35 милиона.

 

Сред най-печелившите банки са БСДК ЕАД с резултат 393 милиона лева и Уникрадит Булбанк АД с 313 милиона лева. Печалбата на ОББ и закупената от нея Райфайзенбанк България ЕАД са съответно 171 и 127 милиона лева.

 

Активите на банковата ни система към края на годината възлизат на 135 милиарда лв., като над две трети от тях са в петте най-големи търговските банки, които отчитат над 88% от печалбата в сектора/1 147мил. лв./ показва изданието на БНБ.

 

В България оперират 18 търговски банки и 7 клона на чуждестренни банки. Шест от търговските ни банки минаха и стрестестове на ЕЦБ.

Rıvva.info