Подкрепа за наемане на младежи и хора в предпенсионна възраст

10.05.2022

Агенцията по заетостта стартира програма за финансиране при наемането на безработни от определени уязвими групи на пазара на труда съгласно Закона за насърчаване на заетостта.

 

Считано от 9 май 2022 г., работодателите могат да подават документи в бюрата по труда в страната за ползване на преференции за заетост и обучение на безработни, съобщават от държавната агенция. Програмата е насочена към младежи до 29-годишна възраст с трайни увреждания или ползващи социални или интегрирани здравно-социални услуги за резидентна грижа, и към безработни, изтърпели наказание “лишаване от свобода”.

 

Подкрепа има и за работодатели, които разкриват работни места за обучение чрез работа, както и за наемане на безработни лица над 58 години по националната програма „Помощ за пенсиониране“.

 

Всяка териториална дирекция „Бюро по труда“ разполага със собствен бюджет от различните програми и мерки за насърчаване на заетостта, предоставящи преференции на работодатели или безработни.

Rivva.infoКоментари