НАП подготвиха декларациите на физическите лица(обновена)

29.03.2021

Достъпни са предварително попълнените данъчни декларации за облагане доходите на физическите лица за миналата година, съобщиха от приходната агенция. Срока за подаването им за да се ползва 5% отстъпка е 31-и март. Крайният срок е 05-и май. От данъчни облекчения могат да се възползват младите семейства изплащащи кредити за първи имот, родителите на непълнолетни деца, лицата направили ремонт на имота си с цел енергийна ефективност, както и ползвалите застраховка "Живот" през 2020 година.

 

За първи път ще бъдат включени данни за получени суми от наложени платежи. Когато приходите са с цел регулярна търговия, подлежат на данъчно облагане.

 

Получените доходи от изплатени наложени платежи се посочват в Приложение 2 на годишната данъчна декларация, като Доходи от стопанска дейност като едноличен търговец и доходи от друга стопанска дейност по чл. 29а от ЗДДФЛ

 

Включени са и доходи от трудови договор, хонорари и граждански договори, както и доходи от наем при отдаване на имот за юридически лица. Декларации за тези доходи бизнеса подаваше до края на месец февруари.

 

Предварителната информация заредена в годишните декларации на физичестите лица включва и информация за продажба на моторни превозни средства, които са били собственост на декларатора по-малко от 12 месеца.

 

Въпреки че данъчните декларации са предварително попълнени, отговорността за данните се носи от декларатора, който има право на корекции в тях. Това важи не само за интернет търговията, но и за всички попълнени данни.

Rivva.infoКоментари