Помощи за безработните и пенсионерите

27.07.2020

Нови социално-икономически мерки в отговор на Covid-кризата в общ размер на 1 млрд. и 163 млн. за социални и икономически мерки ще бъдат отпуснати от националния бюджет.

 

Социалните мерки са в подкрепа на хората с най-ниски доходи. Увеличават се разходите за персонал с 30% от 1 август 2020 г. на органи и администрации, които са натоварени с дейности по овладяване на пандемията и последствията от Covid-19, включително за служители на първа линия. Увеличава се ставката за нощен труд, както и допълнителни разходи за извънреден труд.

 

Еднократна добавка в размер на по 50 лв. към пенсиите за 3 месеца подред ще получи всеки един пенсионер. Мималният размер на паричното обезщетение за безработица ще бъде увеличен от 9 лв. на 12 лв., считано от 1 октомври, като ще се увеличи и продължителността на изплащане на паричното обезщетение за безработица с три месеца за лицата с минимално обезщетение.

 

Допълнителни средства по бюджета на Министерството на културата за нови проекти ще получат творци на свободна практика в размер на 15 млн. лева чрез Фонд "Култура".

 

В Министерството на икономиката ще бъдат предоставени 1,8 милиарда лева за различни икономически мерки. За насърчаване на инвестициите на местни и чуждестранни предприятия, изпълняващи инвестиционните проекти по Закона за насърчаване на инвестициите, ще бъдат предоставени допълнителни средства в размер на 9,5 млн. лева.

210 млн. лева ще бъдат преведени по бюджета на Министерството на туризма за предоставяне на помощ за ползване на основни туристически услуги за вътрешен туризъм.

Rivva.infoКоментари