Допълнителен ресурс за финансиране на малкия бизнес срещу COVID-19(обновена)

23.05.2020

След като предвиденият ресурс от 173 милиона лева безвъзмездно финансиране по мярка BG16RFOP002-2.073 „Подкрепа на микро и малки предприятия за преодоляване на икономическите последствия от пандемията COVID-19“ бе запълнен на 105% от Министерство на икономиката обявиха, че отпускат допълнителни 40 милиона лева.

 

До петък са постъпили заявления за 193 милиона лева от над 22 хиляди малки и средни предприятия. От министерството призоват фирмите да не се отказват и кандидатстват в рамките и на следващата седмици за да се използва максималния размер на отпуснатите евросредства.

 

Старта на подпомагането, което бе със застезателен характер предвид одобрение на първите подали заявления кандидати, започна на 14 май от 10,00 часа. Подаването на заявлението е онлайн, като не се изисква представянето на никакви документи от бизнеса. Справките от НАП, местни данъци и такси и съдебната система се изискват служебно от договарящия орган.

 

По програмата за финансиране в размер от 3 000 до 10 000 лв. кандидатстваха малките и средни предприятия с приходи за 2019 година над 29 999 лв. Помощтта е в максимален размер до 10% от оборота за 2019 година.

Средствата по програмата са за покриване най-неотложните нужди на бизнеса,  като наем, консумативи, суровини, разходи за заплати и други разходи за оборотни средства.

 

За финансовата подкрепа се кандидатства онлайн с електронен подпис на сайта на ИСУН. Необходимо е единствено попълването на основни данни, размер на исканото финансиране, както и фирмената банкова сметка и деклариране на данни. Всички проверки се извършват по служебен път.

 

Исканията се финансират по реда на тяхното постъпване, до изчерпване на новия увеличен ресурс от 213 милиона лева.

Rivva.infoКоментари