143 години от приемането на Търновската конституция

16.04.2022

На 16 април 1879 г. представителите на българския народ, събрани в старата българска столица, приемат Търновската конституция, с което поставят началото на независимия парламентарен живот на новосъздадената българска държава.
Тя е първият български основен закон поставил началото и на новия ни политически живот.
Конституцията на Княжество България установява демократичните начала на обществено-политическия живот, като регламентира народно представителство при всеобщо избирателно право, разделение на властите, децентрализация в общинското управление и свобода на печата, мисълта и словото.
Днес е и професионалния празник на адвокатите.
Rivva.info


Коментари