Извънредно положение с извънреден закон

24.03.2020

Държавен вестник обнородва Законът за извънредното положение, който влиза в сила със задна дата - от 13 март. Основните му цели са да наложи мораториум на едни срокове и да се удължат други, така че да се намалят сътресенията за гражданите и бизнеса по време на извънредното положени.

 

До 30 юни се удължава срокът за подаване на декларациите за облагане с корпоративни данъци за внасяне на дължимия корпоративен данък по годишната декларация, както и деклариране и внасяне на данъка върху разходите по ЗКПО и на данъка върху приходите на бюджетните предприятия.

При вече подадена данъчна декларация за 2019 г., корекции на размера на авансовите вноски до 15 април. Месечните авансови вноски за първото тримесечие на 2020 г. се внасят до 15 април.

До края на шести месец трябва да се подадът и декларациите за фирми без дейност или с приходи до 500 лв. през 2019 г

 

Едноличните търговци подават годишните си декларации също до 30 юни, като до 31 май се удължава срокът за ползване на 5 процента отстъпка.

 

Срокът за подаване на годишна данъчна декларация за физически лица и за внасяне на данъка по декларацията остава непроменен - 30 април 2020 г. Срокът за ползване на 5 на отстъпка от данъка за довнасяне е 31 март.

С два месеца - до 30 юни се удължава и срокът, в който местните данъци за недвижими имоти и МПС ще са с 5 процента отстъпка, ако се платят в пълен размер.

 

Промени се очакват и по Бюджет 2020, приходите от който се очакваше да се в размер на 46 826,5 мил. лева.

 

Законът спря сроковете по делата с някои изключения (виж чл. 3) и за тези които изтичат по време на извънредното положение и са свързани с упражняване на права или изпълнение на задължения на частноправни субекти се удължави с един месец от отмяната на извънредното положение.

 

Ресурс от оперативната програма "Региони в растеж" ще бъде пренасочен за закупуване на медицинско оборудване и консумативи за борба с коронавируса. Предстои и стартиране на процедурата за покупка на два медицински хеликоптера.

Rivva.info