Голямата семейна библиотека изгражда умни деца

10.03.2020

Международното изследване на PISA/Програма за международно ученичеко оценяване/ обяви пряката зависимост от броя на книгите в семейната библиотека с постиженията на децата. Според националните данни от PISA 2018 г. средният резултат по четене на българските ученици, които имат у дома си между 1 и 10 книги, е 356 т. Учениците, чийто родители имат в библиотеката си от 11 до 25 книги са постигнали средно 411 точки, докато тези, които разполагат в къщи с 201 до 500 книги, имат резултат по четене от 483 точки. Средния резултат за България е 420 точки, което определя че в личнитие ни библиотеки има средно до две дузини книги.

 

Азиатските деца са с най-високи резултати, като китайските деца са с резултат 555 точки, учащите в Сингапур са  549 точки, а Хон Конг и Макао с по 252. С над 500 точки са още Корея и Япония, а от европейките страни Естония, Полша, Дания и Великобритания.

 

Над една четвърт от българските ученици изобщо не четат книги или четат книги много рядко, а близо 28% от учениците ни изобщо не четат за удоволствие.

 

Среден резултат в изследването на PISA за нечетящите деца е 396 точки, докато учениците, които четат за удоволствие повече от 2 часа на ден имат резултат 457 точки.

 

Разликата в четивната грамотност на учениците, които четат редовно художествена литература и тези, които не четат подобна литература, се равнява на почти двугодишно обучение в училище. Децата четящи художетвена литература потигат много по-високи резултати и в българския, и в останалите предмети.

 

Българските ученици, които имат силна вътрешна мотивация за четене, изпреварват с около 2 години и 4 месеца съучениците си по четивна грамотност.

Същата е закономерността се наблюдава и при природните науки, както и при математиката.

 

Според проучването учениците на 15-ет годишна възраст в България са 51 674 от общо 66 499 деца. Активно ангажирани  училището са 72% от децата, докато през 2012 са били 77%. През 2012 от 70 188 деца на училище са ходили 59 684.

 

Най-виока ангажираност на децата в учебния процес има в Германия/99%/, Словения/98%/ и Малта/97%/. Заетостта на учениците в Северна Македония е 95%.

Rivva.infoКоментари