Бюджет 2020 предвижда ръст на чиновническите заплати

15.11.2019

Парламентът гласува Бюджет 2020 на първо четене със 126 гласа "за". Няма промяна в законодателната рамка на приходите, като отпадна предложението за диференциране на ставката за ДДС. Предложението за социалната функция при намаляване ДДС на детските храни, лекарствата и книгите аналогично на съседите ни Гърция и Турция бе подминато. Намалене налог плащат единствено туристическите оператори и хотелите където данъка е 9%.

 

Минималният осигурителен праг от 2020 г. става 610 лева. Ръстът от близо 10% се очаква да се отрази в увеличение на събраните от държавата приходи.

Основен акцент в държавния бюджет за следващата година е ръст на заплатите на служителите в администрацията с 10%. Предвижда се и актуализация на пенсиите с 6,7%.

 

Държавната сметка е заложена без дефицит предвид оптимизма от събраните в повече приходи от началото на тази година.

 

Приходната и разходната част са по 46 826 млн. лева, което се равнява на 37% от брутния вътрешен продукт/БВП/. Държавата разчита да събере над 8 милиарда в повече спрямо 2018, от когато започна и очаквания икономически ръст.

Най-голяма част от средствата са насочени към социалното подпомагане.

 

От 2017 година насам България е на първо място по получени евросредства, през 2020 година се очаква те да бъдат над 5% от БВП или около 2,6 милиарда лева. Основните програми, които ще бъдат финансирани в края на периода 2014-2020 са "Наука и образование" и "Региони в растеж", ограничени са предприсъединителните програми с Турция и Македония, които ще изчакват за стартирането на преговори. Вноската ни към европейския бюджет е почти на половина от средствата които имаме възможност да усвоим.

Rivva.infoКоментари