БСДП самотоятелна на изборите за местна власт

16.10.2019

Българската социалдемократическа партия е основана през 1891 г. на конгрес, проведен под връх Бузлуджа и е една от най-старите политически организации у нас. През своето вековно съществуване тя неизменно пази традициите, свързани с основните социалдемократически принципи за свобода, справедливост и солидарност.

 

В началото на ХХ-и век, когато революционните марксисти се опитват да наложат становището, че единствената прогресивна класа е пролетариата и тя трябва да промени с огън и меч капиталистическата система и да наложи своята диктатура, Янко Сакъзов като представител на европейската социалдемокрация, залагаща на идеите на реформизма, формулира понятието „производящи сили“. Той вижда в тях носителите на прогреса и оборва твърдението, че подходът за експроприация на експроприаторите ще доведе до справедливо общество, в което работниците ще заживеят щастливо.
Социалдемократите изтъкват на преден план еволюционния път, усъвършенстване на демокрацията и разширяване на образоваността сред широките маси, развивайки чувството за солидарност и колективизъм.

 

В средата на ХХ-и век БРСДП /обединена/, както се е наричала тогава социалдемократическата партия, работи усилено за създаване и развитие в България на солидарните икономически и финансови институции – кооперации и популярни банки.
Тяхна, а не на превратаджиите на Кимон Георгиев от 19.05.1934 г. или на поклонниците на личния монархически режим в последствие е била заслугата за икономическите успехи на страната, въпреки раните от Първата световна война и тежките ограничителни мерки, наложени от победителите след поражението в тази кървава баталия и краха на националния идеал за обединение. Това е причината България да не усети така силно удара на Голямата депресия от края на 20-те и началото на 30-те години на ХХ-и век. Страната се състезава по това време с Дания по обхват на солидарните икономически структури. Д-р Атанас Москов чертае перспективите на новото хуманно общество, в което хората ще разберат, че вместо да се стремят към взаимно унищожение посредством алчна конкуренция, ще заработят съвместно, за да постигнат заедно далеч по-крупни успехи.

След девети септември 1944 БРСДП /о/ изчезва като организационна структура от политическата сцена у нас за четири десетилетия без да е закрита или забранена. Лидери й са осъдени на шумни дирижирани процеси, а членовете хвърлени по концентрационни лагери и затвори. Идеите на социалната демокрация обаче не умират. Социалдемократите в емиграция начело с д-р Георги Петков възстановяват партията под името БСДП / в изгнание/ и участват активно в международното социалдемократическо движение, като са сред учредителите на Социалистическия интернационал във Франкфурт през 1951 г. А тяхното печатно издание в. “Свободен народ“ продължава да разпространява идеалите за свободния труд.

 

След падането на Берлинската стена на 26.11.1989 г. седем социалдемократи начело с д-р Атанас Москов и д-р Петър Дертлиев, преживели репресиите на комунистическия режим, възраждат партията на българската социалдемокрация, като Феникс от пепелта. Скоро след това тя става един от основателите на коалицията Съюз на демократичните сили /СДС/ и възвръща своето традиционно име Българска социалдемократическа партия /БСДП/.

 

Социалдемократите се опитват да залагат темелите на новото гражданско общество, за да направят демократичните промени необратими. Припозната е като пртия, която успя да постави новата конституционна рамка у нас и така да направи първата стъпка по пътя към възвръщане на европейските ценности, стъпкани от идеологическите догми.

 

БСДП е за регулиран разумен преход към пазарна икономика със съхранение на здравите и перспективни звена в промишлеността и възраждане на идеята за солидарните структури. Лакомите за обогатяване среди обаче я заклеймиха като архаична и започнаха да разграбват и обсебват всичко, до което успеят да се докопат. Така под призивите за бърза трансформация и разрушаване на статуквото старата номенклатура се превърна в новата олигархия, а в политиката  изчезнаха идеите и основните политически сили се превърнаха във функция на оградилите ги бизнес обръчи.

 

Българската социалдемокрация макар и да получи множество удари остана вярна на принципа, че не парите и корпоративните интереси, а идеите за осигуряване на свободен труд за свободни хора трябва да бъдат водещи в политиката. В краткото си парламентарно присъствие БСДП успя да даде своя дан за изграждане на социално законодателство. И ако в далечната 1919 г. Янко Сакъзов въведе конвенция No1 на Международната организация на труда /МОТ/ и утвърди в България правилото за осемчасов работен ден, то през 2004 г. с усилията именно на представителството на БСДП в Народното събрание, бе възприета конвенция No 173 за гарантираните вземания на работници и служители при несъстоятелност на работодателя. БСДП бе тази, която предложи и един от законопроектите за защита на потребителите, премахна порочната практика на верижни срочни договори, предложи елементите на семейно подоходно облагане, ликвидирани с въвеждането на плоския данък.

 

БСДП разработи поредица от над 70 предложения за законови промени, третиращи очевидни язви в нашето законодателство, които внесе през 2015 г. в канцеларията на Президента на Републиката, сред които идеята 1% от Брутния вътрешен продукт да бъде насочен към културата, идеите за изграждане реална програма за издигане нивото на образованост или за истински реформи в областта на съдебната система.

 

Днес БСДП продължава упорито да отстоява принципа, че разума, а не радикализма трябва да стане водещ в нашата политика, за да се прегради пътя на олигархичните апетити, прокарвани под лозунги за радикална смяна на системата, да оставят единствената свобода на гражданите – тази да са вечни техни роби. Българската социалдемокрация има една основна цел – българинът да бъде достоен гражданин на Обединена Европа и пътят, по който може да бъде постигнато това е вплетен в девиза на БСДП, формулиран от д-р Петър Дертлиев: “Свободен труд, за свободни хора в свободна страна!“. На местните избори на 27.10.2019 г. кандидатите на Българската социалдемократическа партия застават пред избирателите с No 35 в интегралната бюлетина и очакват тяхната подкрепа.
Йордан Нихризов – председател на БСДП


Коментари