Разходите на работодателите за работна ръка нарастват

23.06.2019

С 26,3 хиляди лева нарастват разходите на бизнеса за наетите служител за първите три месеца на годината. Ръста спрямо 2018 е 1,1%, като заплатите на работещите достичат 2,32 милиона. Ефектът на увеличението е основно поради законово заложеното увеличение на минималната работна заплата с близо 10%, от 510 лв. на 560 лв.

 

Най-чуствително е увеличението на заплатите в "Култура, спорт и развлечения" с 5,9%, "Далекосъобщения" с 4,3%. Намаление има при "Добивна промишленост" - 0,6%.

 

Според официалната статистика най-много българи са заети в Преработващата промишленост - 21,9%/над половин милион служители/ и Търговия и ремонт на автомобили 17,1%. Има ръст на наетите в строителството със 7,4 хиляди работници.

 

Средната брутна работна заплата за месец март е 1 247 лева. Най-високата средна заплата е в сферата на далекосъобщенията и информационните технологии 2 930 лева. Средната заплата за държавното управление е 1 355 лева, като от държавните служители не се удържат осигуровки. По данни на НСИ в държавното управление на страната ни са ангажирани над 112 хиляди лева.

 

Общия брои на работещите края на март е 2 317 480, като над една трета от българите продължават да работят в сивия сектор.

Rivva.info