Медицински факултет и в Бургас

10.05.2019

Медицина, дентална медицина и медицина в областта на здравеопазването и спорта ще се изучават вече и в бургаския университет „Проф. д-р Асен Златаров“. Откриването на медицински факултет бе прието днес от депутатите, като „За“ бяха 91. След решението на Парламента, висшите училища, които ще подготвят лекари в България, стават седем.

 

Университетът в Бургас разполага с необходимата материална база. За практиката висшето учебно заведение ще сключи договори с две университетски болници -  Университетската многопрофилна болница за активно лечение „Дева Мария“ и Университетската многопрофилна болница за активно лечение - Бургас

 

Академичният състав във факултета ще се състои от 67 преподаватели, разпределени в 9 катедри, като по-голямата част от лекционните курсове ще се водят от хабилитирани преподаватели.

Rivva.infoКоментари