България сред топ три по въглероден диоксид в ЕС

07.05.2018

България се нарежда на трета позиция сред страните членки на ЕС по вредни емисии на въглероден диоксид. През 2017 година са произведени в повече над 8,3 % вредните емисии. Основната причина за над 27 млн. тона въглероден диоксид избълван в страната ни е производството на топлоенергия и битовото отопление.

 

Първа позиция по ръст в емисиите от въглероден диоксид е Малта с плюс 12,8%, следвана от Естония - плюс 11,3%. Намалние на вредните емисии отчитат Дания и Финландия с по минус 6 на сто, както и излизащите от ЕС Великобритания и Ирландия - минус 3 на сто.

 

Въпреки ръста на вредните емисий, страната ни бълва в атмосферата едва 1,5% от вългелодния диоксид от европейския съюз. Най-големите производители на вредни емисии остават големите икономики в Европа: Германия - 23 на сто от общото производство на вредни емисии, Италия и Франция - по 10 на сто.

 

Емисиите на въглероден двуокис представляват около 80 на сто от всички емисии на парникови газове в световен мащаб

 

Съдът на ЕС точно се произнесе, че намира България виновна за нарушаване на Директива 2008/50 на ЕС за качеството на атмосферния въздух за систематично и постоянно превишаване на средноденонощните и средногодишните норми за фини прахови частици на територията на цялата страна. Засега Съдът на ЕС не налага санкции, но при бъдещо неспазване на горната Директива на ЕС, са възможни солени глоби за страната ни.

Rivva.infoКоментари