Без машинно гласуване на 26 март

26.02.2017

Вотът за парламент на 26 март ще се проведе по познатия до момента начин. Спорният въпрос с машинното гласуване бе прекратен с решение на Централната избирателна комисия, с което бе спряна състезателната процедура за доставка на машини.

 

Причината за това е, че единствената фирма, подала оферта в последния момент за доставка на машините, не отговаря на техническите условия. Това се посочва в доклад на специализирана комисия. Изискването на ЦИК бе машините да бъдат доставени до 10 март, а до 17 март да бъде осигурен софтуерът. В офертата на фирмата бе предложено доставката на машините да стане до 20 март с вече инсталиран софтуер.

 

Втората причина изборите да се проведат по стандартния начин, е че на 15 машини се предвижда по един техник, което според комисията е недостатъчно. Също така не бе изяснен и въпросът как машините ще стигат до секциите в чужбина.

Rivva.info

 Коментари