„Околна среда” и „Наука и образование за интелигентен растеж“ готови за ЕК

25.11.2014

Оперативните програми „Наука и образование за интелигентен растеж" и „Околна среда" са одобрени за официално изпращане на Европейската комисия. На заседанието си днес Съветът за координация и управление на средствата от ЕС в Министерския съвет разгледа и одобри текстовете на двата документа и потвърди готовността за тяхното изпращане за нов кръг преговори с Комисията, съобщиха от правителствената информационна служба.

 

Миналата седмица Съветът одобри изпращането и на бъдещите оперативни програми „Региони в растеж", „Иновации и конкурентоспособност" и „Транспорт и транспортна инфраструктура", които вече са предоставени на ЕК за коментари.

Rivva.infoКоментари