Мъдростта на азбуката ни

24.05.2019

Думичката азбука идва от две букви и не кои да е, а първите две в глаголицата - аз и буки. Българската азбука е всъщност разказ за грамотността, като поредността на писмото ни разкрива мъдростта на дедите ни:

 

Аз буки веди глаголи добро есть жичье... - Аз зная буквите и животът със знанието е добър... Това ни казва нашето а, б, в.

Нашият живот да е покой и Речи слово (с думи) твърди са повелите които ни учат да бъдем в мир със себе си и да бъдем директи в изказа си.


В превод от прабългарски азъ означава памет. Освен това на древния ни език алем означава първи, а ан означава бог или небе.

 

В новата азбука Кирил и Методий поставят на челно място буквата А като символ на начало и самосъзнание. Всяка следваща буква е взета от началото на конкретна дума и четени последователно те образуват смислен текст-послание. Кодът на азбуката ни дава да се разбере защо са нужни буквите, какъв е техния смисъл и накъде ще ни поведе родното слово.


Преведена на съвременен български език тази уникална азбука звучи така: "помни буквите, учи да говориш! добре е да живееш здраво на земята! защото както хора мислите, наша е той опора. изричай словото твърдо! нагоре всеки да лети! върви! избягвай червея! покорявай висотите! ти мъж, ти юноша, вие хора! човече! с ум и разум! във вярна посока и с ясно съзнание! напред! слава!“

 

Празникът на българската писменост ще донесе настроение на открита сцена пред НДК от 17,00 с изпълнения на Софийският духов оркестър, Джаз формация „София“ със солист Яна Чакалска, Нели Рангелова.

Пловдивчани ще проучат съвремениия почерк, като призовават хората да изпратят написан на ръка текст съдържащ всички букви с кампанията си пиша на ръка.

 

Предците ни са оставили и много разум в името на страната ни, наричайки я Домът на различните племена.

Rivva.info