Българите задлъжняват прогресивно. България също

10.04.2014

Няма да бъде избегната практиката на кредитните институции за прибавяне към първоначалния размер на кредита на всевъзможни застраховки и надбавки над искания размер, обяснявани основно като такси и разходи съпътстващи обслужването на задълженията. Получаваната от клиента сума  е по-малка от сумата за която се разписва, което се отразява като крайното оскъпяване на реално ползваната сума е много над ½ годишно.

 

Таванът за лихвите по потребителските кредити ще важи само за новите договори. Това решиха с гласуваните на второ четене промени в Закон за потребителските кредити депутатите. Годишния процент на разходите по кредитите, по договор, няма да надвишава 50%.

 

Старите и новите договори за ипотечни заеми ще могат да се изплащат предсрочно без наказателни лихви, ако е минала една година от сключването им. По информация на БНБ има активни над 160 000 ипотечни договора на домакинства които ще могат да се възползват при налични свободни средства.

 

Българите изплащат 18,5 млрд. лв. кредити на банките, показват данните на БНБ към края на февруари 2014 г. Спрямо февруари миналата година има нарастване от 0,04%.

 

Масова практика на Банките е да продават необслужваните си задължения на частни фирми или да се договарят с некоректните длъжници при което отписват над 50% от дължимото, разчитайки да покрият загубите си от съвестните платци

 

Държавата също увеличава дълговете си с емисия 5-годишни държавни ценни книжа с номинална стойност 50 млн. лева и падеж януари 2019 година. Годишната доходност която министерство на финансите ще трябва да изплати е 1,89 процента. Най-голямо количество ДЦК са закупили банките – над 50%, следвани от гаранционни и доверителни фондове, пенсионните фондове и застрахователни дружества.

Rivva.info