Кипърската компания Олимпик остави 200 000 автомобила без гражданска

16.08.2018

Над 200 000 автомобила остават без гражданка застраховка от 18-и август след като затрахователно дружество Олимпик обяви фалит. Собствениците с полици в кипърската компания ще трябва да заплатят застраховка в друга, като цените които предлагат българските застрахователи вече са значително по-високи.

 

Клонът на ЗК Олимпик е регистриран в България месец юни 2009 година. В търговският регистър не са качвани отчети на дружеството за 2017 година, а отчетите за 2015 и 2016 са качени съответно август поледващите години. На 11 и 14 май Комисията за Финанов Надзор два пъти вписва обявление, с което забранява сключването на нови застраховки и удължаването на действащите от застрахователя, както и да се разпорежда с активите си.

Тъй като компанията оперира само с клон в България, то КФН няма ангажимент да следи финансовото й състояние, а това е поверено на кипърките институции.

 

Ликвидатора на компанията Павлос Накузи от Mazar Limited обяви, че ще публикува решението на 17.08.2018, което автоматично превръща всичи полици в невалидни от 0,00 часа на 18.08.2018 г.

 

Всички предявени искове по произшествия причинени от автомобили с гражданска застраховка в компанията ще бъдат изплащани от кипърския гаранционне фонд, а сключилите полиците си в Олимпик ще могат да предяват искове за възстановяване на платената, но неползвана, премия след края на август. Останалите ликвидни активи на дружеството ще бъдат разпределени пропорционално за покриване на тези икове.

Оказва се, че клиенти на компанията са основно българи, тъй като в Кипър има полици за едва 10 000 автомобила.

 

Компанията е предлагала още и застраховки Имущество, Автокаско, Медицинки и професионални застраховки за спедитори, провозвачи и хотелиери, премиите по които достигат до 3 000 лв. годишно.

Rivva.infoКоментари