Външния ни дълг намалява до 61,8% от БВП

26.04.2018

Външният дълг на България се свива и достигна 33 милиарда и 138 милиона лева, което е 61,8% от Брутния вътрешен продукт(БВП) на страната ни. Дългът на страната ни е намалял с 790 милиона за последните дванадесет месеца.

 

Сред развитите икономики с най-висок външен дълг спрямо БВП са Швейцария с 271%, Гърция със 170% и Италия със 131% задлъжнялост, като средната задлъжнялост в ЕС е 87%. САЩ са със 100% задлъжнялост.

 

Външните задължения на банките са 4,201 млрд. евро (7,8% от БВП) и са се понижили с 2,3% (97 млн. евро) спрямо края на миналата година, но дългът нараства със 7,8% (304,6 млн. евро) на годишна база.

Нараства и процента на необслужваните кредити предоставени от търговските банки. Над 15% са необслужваните задлжения на бизнеса, а при физическите лица статистиката предоставена от банките е 10,5% несъбираеми кредити, като тредът е негативен от 2014 година насам. Над 772 милиона лева кредити банките в България са продали и на колекторски фирми за 2017 година.

 

Според прогнозата на централната банка през тази година БВП на страната ще е 53,639 млрд. евро. Към 31 януари дългосрочните задължения са 25,457 млрд. евро и намаляват с 4% (1,059 млрд.евро ) в сравнение с година по-рано. Предвижда се и ръст в размера на лихвите след септември месец, които при сътресения на пазара на имоти ще е осезаем.

Rivva.infoКоментари