UNICEF в помощ на младите българи неинтегрирани в обществото

19.05.2015

Международната конференция на UNICEF днес изкара на светло проблемите на младите хора, които не са социално ангажирани и не намират свето място в обществото. Феноменът NEETs - младежите до 24 години, които нe учат, не работят и не се образоват.

 

Предизвикателство за обществото ни са не само отпадналите от образователната система ученици, но и децата които ходят на училище, но не учат. Все по-голям е броя на неграмотните. Младежите във възраст 15-24 години, които нито учат, нито работят в България са 20%, при 17% в Румъния и 12,3% за ЕС, заяви Киприян Фартусник от Националния институт по образователни науки, Румъния.

 

Ниското качество на заетостта, което е обоснвано от ниското заплащане и експлоатацията в работния процес. В България хората живеещи в риск от бедностса 47%, като половината от тях са работещи, които не смогват да покрият основнит си нужди с припечелваните пари.

 

Основен проблем пред младежката неграмотност и безработица е липсата на координация между институциите дори и на регионално ниво. Младежите имат достъп и до малко информация относно възможностите пред тях, като разчитат основно на познати за кариерно развитие.

 

"Младите хора не вярват в институциите, защото институциите не знаят на какъв език да говорят с тях" заяви консултантът по въпросите на NEETs за България Нагалия Георгиева.

Rivva.info